Landbruksutdanning i Oppland

Verden er på vei mot ei potensiell matkrise. Innen 2050 vil vi være mellom 9 og 11 milliarder mennesker på jorda og for å fø disse er det nødvendig å øke matproduksjonen med 70 % i følge FN. Også i Norge må vi ta vår del, Stortinget har bestemt at vi skal øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten, det vil si 1 % i året. Vi i Oppland må kanskje ta en større del som er et av de største landbruksfylkene i Norge. For å greie dette tror jeg at kompetansen til bonden blir avgjørende. Kompetansen blir viktig for å greie å utnytte de knappe ressursene vi har her i landet til matproduksjon best mulig. Det er ca 5000 gardsbruk i Oppland. Med et eierskifte hvert 30.år bør det utdannes 166 agronomer årlig. Det vil si at det utdannes bare en femtedel av det nødvendige antallet agronomer i Oppland.

Landbruket i Oppland er svært allsidig. Valdres og Gudbrandsdalen består av gras, fjell og utmark hvor grovforbaserte produksjoner dominerer, mens landbruket ved Mjøsa har gode forhold for blant annet grønnsaker og korn. Hvilken landbruksutdanning kan Oppland tilby? Vi har tilbud om Vg1 naturbruk i Gausdal. Etter at Klones ble nedlagt ble naturbruksutdanninga der flytta til Otta, men dette ble ingen suksess og den er nå nedlagt. Vi har igjen en tradisjonell landbruksskole i Oppland med gardsbruk, det er Valle videregående som ligger på Lena i Østre-Toten. Østre-Toten er for øvrig den største grønnsakskommunen i landet, og Valle ligger midt i smørøyet. Statistikken viser at søkerne til Valle tradisjonelt sett kommer fra nærområdet. Det er ganske naturlig, ikke alle 16-åringer ønsker å flytte på hybel. Avstanden er tross alt ganske lang fra Lom, Skjåk og Dovre til Toten. Valle er en skole med stor allsidighet, men er den allsidig nok til å fylle behovet som Oppland har? Jeg tror ikke det, og jeg tror ikke Valle bør være det. En skole kan ikke ha demonstrasjonsbesetninger for alle husdyrslag. 20 søyer viser ikke realiteten i næringa. Det vil også være svært kostbart og arbeidskrevende å ha så mange produksjoner. I og med at det ikke eksisterer et reelt tilbud i verken Valdres eller Nord-Gudbrandsdalen synes jeg det er naturlig ?å se over fjellet?, til Storsteigen i Østerdalen. Det bør bli mulig for de som vil søke naturbruk i Gudbrandsdalen og Valdres, til å søke på Storsteigen Vgs. Og omvendt. Jønsberg i Stange er også aktuell i et eventuelt slikt prosjekt. Jeg tror landbruksskolene bør spesialere seg på det de er gode på og hvilke forutsetninger som ligger til grunn i nærområdet. Fjellandbruket kommer til å bli viktig i framtida og vi trenger et reelt utdanningstilbud også for dem som skal ta over det.

Gausdal med Vg1 Naturbruk er et alternativ for dem som bor i Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og som ikke ønsker å flytte på hybel det første året på videregående. Gausdal fungerer fint det første året, fordi utdanningsplanen er så allsidig, men for Vg2 og Vg3 mener jeg man trenger et skolegardsbruk. Samtidig bør Gausdal få tilbud om Vg3 påbygning naturbruk, for de som går annleggsgartnerlinja på Gausdal vgs eller de som av ulike grunner ønsker å gå bare et år på Valle. Vi må også passe oss for at naturbruk ikke blir en oppbevaringsplass for de som ikke kommer inn på andre studieretninger, men for dem som ønsker en framtid innen landbruk. Dette er viktig fordi det gir naturbruksutdanninga et dårlig fagmiljø, men også et ufortjent dårlig rykte.

Snittalderen for å ta over gård passerte i fjor 50 år. Dette vil si at mange har en annen utdanning og et annet yrke før de blir bønder. Oppland må også ha et tilbud for disse. Voksenagronomen som Oppland har startet med er i så måte kjempeviktig. Denne må bestå også i framtida. Søkertallene viser at et slikt tilbud er det et stort behov for.

Jeg vil berømme Oppland fylkeskommune sin satsning på RULL (Rekruttering, utdanning og likestilling i Landbruket). Detter har satt landbruket på dagsorden. Landbruksutdanninga i Oppland må fortsatt være i fokus framover, dette er avgjørende for å fremme kvaliteten, interessen og statusen i næringa.

 

 

Therese Rudi

Ringebu

styremedlem og ungdomsrepresentant i Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Stikkord:

2 kommentarer

Christoffer

05.06.2013 kl.02:58

Kan dere ikke øke størrelsen på enhetene, slik at dere slipper å utdanne så mange agronomer..?

Therese

11.07.2013 kl.22:19

Christoffer: Fra rundt 1960 til i dag har landbruket gjennomgått en enorm strukturrasjonalisering. Over 200 000 bruk har blitt lagt ned. Fortsatt blir over 1000 gardsbruk lagt ned hvert år, nå er det ca 45 000 aktive bønder igjen. Bøndene effektiviserer, men får ikke beholde gevinsten. Konsekvensene av denne utviklingen er at landbrukareal blir liggende brakk, bøndene arbeider mere og raskere, vi importerer mere kraftfor fra Brasil og flere og flere dyr får aldri sett sola. Jeg mener at vi trenger flere bønder for å holde jorda i hevd og behandle dyrene bra. Men da må forbrukern være villig til å betale det maten faktisk koster.

Skriv en ny kommentar

Therese

Therese

26, Ringebu

Uredd odelsejente, soon to be sauebonde i Gudbrandsdalen! Snapchat: thereserui E-post: thrudi@hotmail.com

Kategorier

Arkiv

hits